ธนาคารจูโระคุ สาขาทาคายามะ และสาขาหน้าสถานีทาคายามะ

เชิญเข้ามาปรึกษาเรา
พนักงานธนาคารทุกคนยินดีให้บริการด้วยใจ
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ

ชื่อร้าน : ธนาคารจูโระคุ สาขาทาคายามะ และสาขาหน้าสถานีทาคายามะ
ประเภทกิจการ: ธนาคาร
เวลาทำการ : 9:00 - 15:00 น.
วันหยุดประจำ: เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.
ที่อยู่: 136, ชิโมะซันโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-1600
URL:

http://www.juroku.co.jp