แบ่งออกเป็นโซน 1 – โซน 5 โดยเรียงลำดับจากฝั่งทิศตะวันตก (ฝั่งสะพานคาจิบาชิ) ไปทางฝั่งทิศตะวันออก (ฝั่งวัดทาคายามะ เบ็ตสึอิน โชเร็นจิ)