เราจะแนะนำร้านค้าที่อยู่ในย่านร้านค้า ยาสึงาวะ โชเต็งไง
แบ่งออกเป็นโซน 1 – โซน 5 โดยเรียงลำดับจากฝั่งทิศตะวันตก (ฝั่งสะพานคาจิบาชิ) ไปทางฝั่งทิศตะวันออก (ฝั่งวัดทาคายามะ เบ็ตสึอิน โชเร็นจิ)

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

โซน 5