ไซเคิลช็อป ทากาชิระ

ร้านจำหน่ายและซ่อมจักรยาน

มีทั้งจักรยานทั่วไปและจักรยานไฟฟ้า

ชื่อร้าน : ไซเคิลช็อป ทากาชิระ
ประเภทกิจการ: จำหน่ายและซ่อมจักรยาน
เวลาทำการ : 9:00 - ไม่กำหนดแน่นอน
วันหยุดประจำ: อังคาร
ที่อยู่: 84, ไดมงมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-1153
URL: