นิคุ โนะ ทาคุมิยะ ยาสึงาวะ-เต็น

ชั้น 1 จำหน่ายเนื้อคุณภาพดี และมีร้านข้าวหน้าเนื้อฮิดะกิว มาบุชิ
ชั้น 2 เป็นร้านเนื้อย่างและสเต็ก
(รับจัดงานเลี้ยง)

ชื่อร้าน : นิคุ โนะ ทาคุมิยะ ยาสึงาวะ-เต็น
ประเภทกิจการ: จำหน่ายเนื้อชั้นดี ร้านเนื้อย่าง และมีข้าวหน้าเนื้อฮิดะกิว มาบุชิ
เวลาทำการ : จำหน่ายเนื้อชั้นดี
9:00 - 19:00 น.
เนื้อย่าง
11:00 - 15:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 14:30 น.)
17:00 - 21:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 20:30 น.)
ข้าวหน้าเนื้อฮิดะกิว มาบุชิ
11:00 - 15:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 14:30 น.)
17:00 - 20:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 19:30 น.)
วันหยุดประจำ: พุธ
ที่อยู่: 2, ชิโมะนิโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-36-2989
URL: