คุระโชะคุโบ ริว ริว

ชื่อร้าน : คุระโชะคุโบ ริว ริว
ประเภทกิจการ: ร้านอาหาร
เวลาทำการ : 11:00 - 17:00 น.
วันหยุดประจำ:
ที่อยู่: 55, คามิซันโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-35-2353
URL: