เรสโตรองต์ อลิส

ร้านอาหารเก่าแก่ซึ่งเริ่มกิจการในสมัยโชวะตอนต้น และเป็นร้านอาหารที่คนในท้องถิ่นโปรดปราน
มีเมนูยอดนิยม เช่น อาหารชุดสเต็กเนื้อฮิดะ, สตูเนื้อฮิดะ
เนื่องจากมีบริการสถานที่จัดงานแต่งงานด้วย กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าว่าร้านว่างในวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่

ชื่อร้าน : เรสโตรองต์ อลิส
ประเภทกิจการ: ร้านอาหาร
เวลาทำการ : อาหารเที่ยง 11:30 - 14:00 น.
อาหารเย็น 16:30 - 20:00 น.
วันหยุดประจำ: พุธ
ที่อยู่: 87, ชิโมะอิจิโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-2000
URL:

http://www.the-alice.co.jp