ฮิราตะ โทะเคเต็น

ชื่อร้าน : ฮิราตะ โทะเคเต็น
ประเภทกิจการ: จำหน่ายนาฬิกาและแว่นตา
เวลาทำการ : 9:30 - 18:00 น.
วันหยุดประจำ: อังคาร
ที่อยู่: 73, ชิโมะนิโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-4156
URL: