ยามายะ

ร้านอยู่ใกล้สะพานคาจิบาชิ จำหน่ายผักดอง เช่น หัวไชโป้ว โกะโบ มีสินค้าสำคัญคือ หัวผักกาดแดงดอง โฮบะมิโซะ ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อของฮิดะ
ในร้าน คุณสามารถลองชิมผักดองต่างๆ เช่น หัวผักกาดแดงดอง
ผักดองอร่อย จนต้อง “ขอเติมข้าว!”

ชื่อร้าน : ยามายะ
ประเภทกิจการ: ของฝาก
เวลาทำการ : 9:30 - 17:00 น.
วันหยุดประจำ: วันหยุดไม่กำหนดแน่นอน
ที่อยู่: 58, คามิซันโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-35-0955
URL: