ร้านแว่นตา อัญมณี ชิมิซึ โทะเค-เต็น

ชื่อร้าน : ร้านแว่นตา อัญมณี ชิมิซึ โทะเค-เต็น
ประเภทกิจการ: แว่นตา นาฬิกา
เวลาทำการ : 8:00 - 18:00 น.
วันหยุดประจำ: อังคาร
ที่อยู่: 90, ชิโมะอิจิโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-4147
URL: