มิตสึอิ คานะโมโนะ

ชื่อร้าน : มิตสึอิ คานะโมโนะ
ประเภทกิจการ: เครื่องโลหะ
เวลาทำการ : 9:00 - 17:00 น.
วันหยุดประจำ: วันหยุดไม่กำหนดแน่นอน
ที่อยู่: 2, ชิโมะอิจิโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-0565
URL: