โคะซากะ ชุเบียว

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของเมืองฮิดะ และเมล็ดพันธุ์สำหรับการเกษตร ยากำจัดศัตรูพืช และวัสดุสำหรับการเกษตร

ชื่อร้าน : โคะซากะ ชุเบียว
ประเภทกิจการ: เมล็ดพันธุ์พืช
เวลาทำการ : 8:30 - 17:30 น.
วันหยุดประจำ: จันทร์,วันหยุด
ที่อยู่: 75, ไดมงมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-34-0552
URL: