ฟุกุดะยะ

ชื่อร้าน : ฟุกุดะยะ
ประเภทกิจการ: เครื่องเขิน
เวลาทำการ : 9:00 - 17:30 น.
วันหยุดประจำ: เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
ที่อยู่: 63, คามิซันโนะมาจิ, ทาคายามะ-ชิ, จ.กิฟุ
โทรศัพท์: 0577-32-0065
URL: