นิจูยคคะอิจิ

เดิมทีเป็นการเปิดตลาดนัดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่ในวันที่ 24 ธันวาคมตามจันทรคติ
ปัจจุบันยาสึงาวะโชเต็งไง มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างคึกคัก และในวันงานก็มีผู้คนจากเมืองใกล้เคียงมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
มักพูดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าในวันงาน “นิจูยคคะอิจิ อากาศจะแปรปรวนมาก!” เพราะมักมีหิมะตกมากและมีพายุหิมะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
กรุณาแต่งกายให้อบอุ่นเมื่อมาเที่ยวงาน